top of page

NÁŠ SERVIS

Svislé dopr. značení

poskytuje komplexní služby v oblasti dopravního značení. Realizujeme prodej, pronájem, projekty, údržbu a likvidaci pro svislé dopravní značení, vše v souladu se zákonem číslo  361/2000Sb o provozu na pozemních komunikacích.  Dle zákona dopravní značky a dopravní zařízení musí odpovídat stanovené podobě i technickým požadavkům, které stanoví technické předpisy.

Projekty DIO,DIR

NAVRHUJEME A PROJEKTUJEME

PROJEKT DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ (DIO)

  • Je požadovaný odborem dopravy jako podklad pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (DIR), aby bylo možné práce na komunikaci realizovat

  • Na základě Vašich požadavků a případného místního šetření projekt DIO vypracujeme

  • V případě zájmu nabízíme konzultaci projektu na příslušné Policii ČR

  • Též nabízíme tuto službu i ,,na klíč,, tzn. od vypracování projektu DIO, přes projednání na PČR a vyřízení na příslušném odboru dopravy MČ, až po samotnou realizaci dopravního značení

  • Projekty DIO navrhujeme na veškeré druhy prací na pozemních komunikací, např. výkopy, celkové uzavírky vč. objízdných tras, autojeřáby, filmové tvorby, reklamní a propagační akce, zábory pro stavbu (kontejner), společenské akce, trhy apod.

Vodorovné dopr. značení

Provádíme vodorovné dopravní značení buď nástřikem jednosložkové, dvousložkovým plastem nebo ruční pokládkou dvousložkové barvy / termoplast /. Možnosti barevné škály:bílá,žlutá,červená,modrá,zelená.
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

- vodící a dělící pruhy,šipky a všechny symboly dle platného silničního zákona
- symboly / atypové / dle přání zákazníka / vč.vyhotovení šablon
- značení přechodů,parkovišť,parkovacích stání,křižovatek,silničních nájezdů atd..
- značení bezpečnostních pásů pro pohyb chodců a vysokozdvižných vozíků v halách a areálech
- autobusové,tramvajové a trolejbusové zastávky
- cyklistické stezky a vše okolo nich
- vyhotovujeme rovněž optické psychologické akustické brzdy
- přechodné dopravní značení
- odstranění nevyhovujícího značení

Výroba šablon pro VDZ

Výroba plastových šablon na CNC strojích, pro vodorovná dopravní značení, libovolných tvarů i velikostí, z materiálů umožňující opakované použití a rezistenci proti rozpouštědlům např. Toulen.

Přechodné dopr. značení

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přechodné dopravní značení zajišťujeme včetně vypracování návrhu dopravního řešení.
Vyřízení povolení dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Samotné realizace uzavírek
Kompletní servis zařízení a značek po dobu uzavírky
Provádění a servis přechodného značení provádíme řádně označenými vozidly se zkušenými pracovníky s garancí maximální bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Přechodné značení provádíme , jak na silnicích nižších tříd , tak na silnicích I.tř. a dálnicích

Veškeré přechodné značení provádíme v souladu s ČSN EN 12899-1 , TP 66

bottom of page